TAKDİM

Kadın ve Demokrasi Derneği olarak 28 Şubat dönemine ayna tutan bu sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz.

28 Şubat, ülkemizde kadınların ayrımcılığa maruz kaldığı, hafızamızda derin izler bırakan unutulmaz bir dönemin ilk günüydü. "Böyle Daha Güzelsin" ise kadınların sosyal hayata katılırken mecbur bırakıldıkları şartları kabullenmeleri için sıklıkla dile getirilen bir teselli cümlesiydi. İkna odalarından yayılan bu söz, dalga dalga hayatımızı esir almaya çalışan vesayetin öz değer duygumuza gölge düşürme çabasının da bir yansımasıydı.

O dönemde kadınların bazıları, hayat tarzından dolayı özenle kamusal alanın dışında tutulmaya başlandı. Bazı genç kızlar ve kız çocuklar eğitim haklarından yoksun bırakıldı. Birçok ailede, eşlerden ya da çocuklardan en az biri yasakçı zihniyetin politikalarına takıldı ve hayatı hiç beklemediği şekilde değişti. Bazı aileler dağıldı, bazı aileler ise hiç bir araya gelemedi.

Bugünden bakınca kadınların eğitim alma, kamuda çalışma ve kamusal alanda görünür olma gibi demokratik haklarının askıya alındığı bu dönemin KADEM ruhunu canlandıran en belirgin etkiler arasında olduğunu görüyoruz. Özellikle kadın ve demokrasi kavramlarını aynı çatı altında birleştiren bir STK olarak o dönem yaşananların toplumsal belleğimizde canlı kalmasını önemsiyoruz.

Dönemi panoramik bir açıdan da değerlendirme fırsatı sunan bu özel sunumun, toplumsal gerçekliğin dönüşümünü okumak adına önemli bir gözlem imkanı olduğunu düşünüyor, yakın tarih çalışmalarına ilham kaynağı olacağına inanıyorum.

Doç. Dr. Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı