Aslıhan Ergün - Fatih Ergün

Kapı Duvar

‘Kapı açılarak içeri almaya, kapanarak dışarıda bırakmaya hizmet eder. İçine alan bir kapı, eşikte ya da içeride bulunmanı onaylamıştır, seni davet etmiş, kabul etmiştir. Önünde durduğun kapının senin için açılması mümkün değilse, kabul edilmemiş, reddedilmişsindir. O kapı senin için artık bir duvardır.’

Kapı-Duvar isimli eserde ziyaretçi, içine alan bir kapıyı duvara yansıtılmış olarak izlerken, farklı tecrübeler yaşayabilir. İçeri girenlerle içeri girmenin ayrıcalığını yaşayıp kapının kapı oluşunu, kabul edişini hissedebilir ya da kapının yansıtıldığı duvarı görüp, başkaları için kapı olanın kendisi için bir duvar oluşunu tecrübe edebilir. Belki de aynı anda hem içerde olan hem dışarıda kalan olmak mümkündür. Kapı-Duvar eseri her iki tecrübenin de yaşanabilmesi ümidini taşımaktadır; içeriye alınana dışarıda kalanı hatırlatmak ve bunu sadece 28 Şubat'ın dışarıda bırakılanları için değil tüm dışarırda bırakılmışlar için yapmak, dışarıda kalana önünde durduğunun bir duvar değil, kapı da olabildiğini hatırlatmak ümidini…