Afra Öztürk - Merve Güçlü

Dress Code

Dönemin üniversitelerdeki kılık kıyafet kurallarının, gündelik yaşam dilinde severek ve isteyerek uyulan bir başka kılık kıyafet kuralı olan dresscode ile tanımlandığı bu eser, bu iki durum arasındaki tezatlığı ele almıştır. Antik dönemde uzun uğraşlar sonucu incelikle ortaya çıkan bir mermer heykelin neredeyse aynı görünümde olanı, 3d printerlar ile, fiber ve polyester malzemelerle, mermer gibi içi dolu değil boş bir malzemeyle yeniden üretilmiş, bu başsız kadın heykeline verilen anlam da malzemelerin tezatlığı bağlamında yeniden sorgulanmıştır.

Bir başka açıdan, bu ikili bakışı bir arada okuyacak olursak, üniversiteye girerken uyulması gereken dresscode, modern dünyanın koyduğu ve uzun yıllar genç kadınları uymaya zorladığı bir kural olmakla birlikte, sanatçılara göre, antik dönemden kalma bir ilkellik taşımaktadır. Genç bir kadının diğer kadınlarla aynı olduğunun varsayıldığı vücut parçası, başının olmadığı kısmıdır. Nitekim dresscode, başla ilgili bir tanımlama yapmıştır ve burada söz konusu başın ifade ettiği fiziksel görünüş değil, aynı zamanda içinde yer alan düşüncelerdir. Bu sebeple bu kurala uymanın en kolay ve kesin çözümü baştan tümüyle kurtulmak olacaktır.