Esra Özyaşar Tosun

Cerrahi Tezyin

Çelik cerrahi aletler üzerine çini ve tezhip sanatlarında uygulanan tekniklerle bezeme

Cerrahi Tezyin, Esra Özyaşar Tosun'un klasik sanatlar formatı dışında sergilenen ilk eseridir. Sanatçı bu işinde iki tür tezatlığa yer vermek istemiştir; birincisi çeliğin soğuk ve keskin yüzeyi, geleneksel kullanımda kağıt ve seramik yüzeyde yer alan boyalar ve altın varakla kaplanarak birer ameliyat malzemesinden, sergilenecek bir sanat eserine dönüştürülmüştür. İkinci tezatlık hikayelerin çatışmasıdır. Dönemin sert akademik koşullarında tıp öğrencisi olma hayallerinden vazgeçmek zorunda kalan ve hayatına bir tezhip ve çini sanatçısı olarak devam eden Tosun, bir cerrahla benzer incelikteki işlemelerini bu aletlere geçirerek, hem onların üstünü desenleriyle örtmüş hem de yaşamının sert bir şekilde değişen çizgisine bir gönderme yapmıştır.

Aletlerin sergilendiği yeşil zemin, gerçek bir ameliyathane örtüsüdür ve sergileme biçimi de, ameliyat öncesi hazırlanmış bir masa gibidir. Ancak yine aynı ikili hikayenin bir yansıması olarak, aletler artık bir esere dönüşmüş ve kıymetli bir sanat eserinin dokunulmama ve uzaktan seyredilme isteğine saygı duyarak bir cam kutu içinde yer almıştır. Çini desenli bir küpün form olarak yerini alan serum şişesi de, aynı bakış açısının bir parçası olarak sergilenmektedir.

Cerrahi aletlerin steril olarak korunma gereksinimi, sanat eserlerinin kendini korunaklı bir biçimde gösterme isteğiyle birleşmiş ve ortaya Tosun'un bu çarpıcı içşi çıkmıştır.