Elif Eda

Aramızdaki Şey

Sanatçı, başka bir bağlamda başına bir şey örtmek, başındaki bir şeyi çıkartmak herhangi bir bakışı üzerine çekmeye değmezken, tarihsel süreç içerisinde Türkiye’de bu basit eylemin gündelik hayatta rastlaştığımız diğer herkesle birlikte nasıl sorunsallaştığını bir baş açma performansıyla ortaya koyuyor.

Bu eserde iki boyutlu bir video yerine 360 derece çekim tekniği ve sanal gerçekliğin tercih edilmesinin sebebi, tarihin herhangi bir döneminde bir kez sorunsallaştırılan eylemin günümüzde de bu sosyo-politik mirası taşıdığını gösterebilmektir. Şu an ve burada, herkesin durup baktığı yerde, uzay boşluğunda nötr sayılabilecek bir eylem, katılımcının bakışıyla da yeniden bir söylemin ürünü olarak üretilmektedir.

Bir diğerinin bakışıyla üretilen anlam, eylemin bizzat sahibi tarafından anlatılmak istenen hikâyeden bambaşka olabilir. Bu noktada söz sahibi kişi eylemi üreten değil, eyleme bakan olmakta, böylelikle eylemi gerçekleştiren kişi bireylikten çıkıp soyut bir kavram haline hatta bir “şey” haline gelmektedir.

Aramızdaki Şey, bireyler arasındaki iletişim imkânının nasıl imkânsızlığa dönüştürüldüğünü bu kısa video ile alışılmadık bir biçimde gözler önüne seriyor.